HOÀNG HUY NEW VISION & TECHNOLOGY
HOÀNG HUY NEW VISION & TECHNOLOGY

Tổng hợp các mẹo trong chỉnh sửa, thiết kế blogspot

Tổng hợp các mẹo trong chỉnh sửa, thiết kế blogspot

Cập nhật ngày Bởi
Tổng hợp các mẹo trong chỉnh sửa, thiết kế blogspot

Trong khi chỉnh sửa, thiết kế template blogspot, chắc hẳn các bạn đã gặp không ít khó khăn vì các lỗi rất nhỏ mà tìm mãi không được. Các lỗi như lưu không được code, hay là sau khi lưu code xong bị mã hóa, bôi đỏ, bôi cam ...
Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn một vài mẹo mà mình biết trong thiết kế template blogspot.


1 Ctrl+z, ctrl+y

Tương tự như trong Word soạn thảo văn bản, nút Ctrl+Z - Undo. Nghĩa là trở lại một thao tác trước đó, bạn rất cần tổ hợp phím này bởi vì lỡ như bạn vừa mới chỉnh sửa xong nhưng bị lỗi, hay muốn trở lại thao tác trước đó, hãy nhấn Ctrl+Z.

Và tổ hợp phím còn lại là Ctrl+Y - Redo. Nghĩa là tiến tới thao tác trước đó. Nếu bạn vừa nhấn Ctrl+Z và muốn tiến tới thao tác cuối, hãy nhấn lại Ctrl+Y.

Và Ctrl+C (copy), Ctrl+V (paste), Ctrl+X (cut) thì bất kì ai cũng phải biết rồi đúng không.

2 The entity name must immediately follow the '&' in the entity reference

Nếu sau khi nhấn lưu, dòng chữ lỗi The entity name must immediately follow the '&' in the entity reference xuất hiện và nó được chỉ hướng đến đoạn text/html thì bạn hãy thêm amp; đăng sau &. Khi đó đoạn code sẽ thành &

Nếu sau khi nhấn lưu, dòng chữ lỗi The entity name must immediately follow the '&' in the entity reference xuất hiện và nó được chỉ hướng đến đoạn javascript thì bạn hãy thêm cặp thẻ \\<![CDATA[\\]]>. Khi đó chúng ta sẽ có

<script type='text/javascript'>//<![CDATA[


Javascript đặt trong này


//]]></script>


3 Lỗi không lưu được vì javascript

Như đã đề cập ở mục 2, chúng ta chỉ cần thêm cặp thẻ \\<![CDATA[\\]]> là lưu được ngay.

4 Lỗi bị lag, đứng trang, đơ trang

Lỗi này có thể do các đoạn code của bạn quá rối, hoặc được nén quá mức.
Để khăc phục, chúng ta tắt trang này đi, sau đó truy cập vào lại chỉnh sửa html. Nhanh chóng ctrl+A và copy dán vào notepad+. Tiếp sau đó chúng ta sẽ tìm các đoạn code bị nén quá mức (thường là javascript và css), dùng công cụ Làm đẹp code để giãn ra. Sửa lại vào notepad+. Rồi copy dán lại vào blogger bình thường.

5 The element type must be terminated by the matching end-tag

Trong blogger, các thẻ bắt buộc phải có thẻ đóng. Vì vậy cho dù thẻ input, br, img ... phải luôn kèm thẻ đóng.
Ta có thể sửa lại thành <br/>, <input type='' class=''/>, <img src=''/>

6 Nên dùng dấu ngắt trang khi viết bài

Mình khuyên các bạn nên sử dụng dấu ngắt trang, để ngắt đoạn cần thiết chỉ trích xuất ra trang index.
Nếu ở trang soạn thảo, các bạn có thể thêm dấu ngắt trên toolbar.
Nếu ở trang html, các bạn dùng <a name="more"></a>.

7 Thẻ all head meta

Nếu bạn không quá giỏi để thêm cá thẻ meta tag seo theo ý thích, các bạn có thể xem bộ thẻ meta tổng hợp của mình hoặc chỉ cần một dòng <b:include data='blog' name='all-head-content'/> đặt bên dưới thẻ mở <head> là đủ.

8 Loại bỏ code không dùng nhưng vẫn lưu lại

Các bạn muốn đoạn code đó không chạy/xuất hiện trong website của bạn nhưng bạn vẫn muốn giữ lại để sau này cần ta có thể thực hiện theo cách sau:
- Thêm <!-- ở phía đầu và --> ở phía cuối đối với HTML
- Thêm /* ở phía đầu và */ ở phía cuối đối với CSS và javascript giữa dòng

9 Đang được tiếp tục cập nhật