HOÀNG HUY NEW VISION & TECHNOLOGY
HOÀNG HUY NEW VISION & TECHNOLOGY

Tool giải mã Javascript

Tool giải mã Javascript

Để sử dụng công cụ này, bạn dán đoạn js bị mã hóa vào khung, sau đó click vào loại mã hóa phù hợp để công cụ giải mã thành công. Bạn có thể thử từng cái một cho đến khi thành công !


Có những đoạn mã hóa 2 lớp, 3 lớp ... thì mọi người giải mã lớp 1 bên dưới, rồi copy đoạn đã được giải dán lại lên trên để giải mã tiếp

https: //skyland-khoirom.blogspot.com/2020/06/so-huu-can-ho-cao-cap-lien-ke-phu-my.html