HOÀNG HUY NEW VISION & TECHNOLOGY
HOÀNG HUY NEW VISION & TECHNOLOGY

Bộ thẻ meta tag SEO chuẩn 2020 dành cho Blogspot

Bộ thẻ meta tag SEO chuẩn 2020 dành cho Blogspot

Cập nhật ngày Bởi

Tối ưu hóa thẻ meta là cách tốt nhất để cung cấp thông tin trang web cho các công cụ tìm kiếm như Google, Bing, v.v. Thẻ meta tag seo là một trong những thành phần quan trọng nhất phải được áp dụng trên trang web hoặc blog như là bước tối ưu hóa SEO onpage cơ bản nhất.

Nếu được đơn giản hóa, thẻ meta là một bộ mã HTML được cài đặt trên một trang web hoặc blog được viết trong phần <head>  để giúp các công cụ tìm kiếm hoặc phương tiện truyền thông xã hội tìm ra bản tóm tắt đầy đủ nội dung của một trang web.

Thẻ Meta quan trọng như thế nào?

Để có được một vị trí trong kết quả tìm kiếm, một trang web hoặc blog phải bao gồm thẻ meta vào cấu trúc mã blog của nó, trừ khi blog được thiết lập cho một người hoặc người đọc cụ thể. Bạn có thể nói dữ liệu sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm hầu hết có nguồn gốc từ các thẻ meta.

Một thẻ meta tốt được sắp xếp gọn gàng và hoàn toàn sẽ làm cho trang web của bạn được lập chỉ mục nhanh hơn bởi các công cụ tìm kiếm và rất có thể có được vị trí cao trong kết quả tìm kiếm.

Thêm thẻ Meta như thế nào cho đúng

Không chỉ cung cấp thông tin đầy đủ, các thẻ meta tốt được chính chủ sở hữu trang web sắp xếp gọn gàng và dễ hiểu, bằng cách thu gọn cấu trúc thẻ meta của trang web, bạn sẽ không gặp khó khăn khi chỉnh sửa hoặc thay đổi chúng khi cần sau này.

Dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ các thẻ meta mới nhất và tốt nhất theo ý kiến ​​của chúng tôi và chúng tôi cũng đang sử dụng nó, thẻ meta này được sắp xếp gọn gàng hơn để dễ sửa đổi hơn và chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn để bạn chỉnh sửa một số phần của thẻ meta này.

      <link href='//fonts.gstatic.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//1.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//2.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//3.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//4.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.blogger.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//dnjs.cloudflare.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//pagead2.googlesyndication.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.googletagmanager.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.google-analytics.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//connect.facebook.net' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//c.disquscdn.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//disqus.com' rel='dns-prefetch'/>
<meta expr:content='&quot;text/html; charset=&quot; + data:blog.encoding' http-equiv='Content-Type'/>
<meta content='blogger' name='generator'/>
<link expr:href='data:blog.blogspotFaviconUrl' rel='icon' type='image/x-icon'/>
<b:if cond='data:blog.adultContent'>
<meta content='adult' name='rating'/>
</b:if>
<link expr:href='data:view.url.canonical' rel='canonical'/>
<data:blog.feedLinks/><data:blog.meTag/>
<meta expr:content='data:view.description.escaped' name='description'/>
<b:tag cond='data:view.isMultipleItems and data:widgets.Blog.first.posts[0].featuredImage' expr:href='data:widgets.Blog.first.posts[0].featuredImage resizeImage 1600' name='link' rel='image_src'/>
<b:tag cond='data:view.isSingleItem and data:view.featuredImage' expr:href='data:view.featuredImage resizeImage 1600' name='link' rel='image_src'/>
<b:if cond='data:view.isHomepage'>
<meta content='website' property='og:type'/>
</b:if>
<b:if cond='data:view.isSingleItem'>
<meta content='article' property='og:type'/>
</b:if>
<b:if cond='data:view.isMultipleItems and not data:view.isHomepage'>
<meta content='object' property='og:type'/>
</b:if>
<meta expr:content='data:view.title.escaped' property='og:title'/>
<meta expr:content='data:blog.url.canonical' property='og:url'/>
<meta expr:content='data:view.description.escaped' property='og:description'/>
<meta expr:content='data:blog.title.escaped' property='og:site_name'/>
<b:tag cond='data:view.isMultipleItems and data:widgets.Blog.first.posts[0].featuredImage' expr:content='data:widgets.Blog.first.posts[0].featuredImage resizeImage 1600' name='meta' property='og:image'/>
<b:tag cond='data:view.isMultipleItems and data:widgets.Blog.first.posts[0].featuredImage' expr:content='data:widgets.Blog.first.posts[0].featuredImage resizeImage 1600' name='meta' property='twitter:image'/>
<b:if cond='data:view.featuredImage'>
<meta expr:content='data:view.featuredImage resizeImage 1600' property='og:image'/>
<meta expr:content='data:view.featuredImage resizeImage 1600' name='twitter:image'/>
</b:if>
<meta content='summary_large_image' name='twitter:card'/>
<meta expr:content='data:view.title.escaped' name='twitter:title'/>
<meta expr:content='data:blog.url.canonical' name='twitter:domain'/>
<meta expr:content='data:view.description.escaped' name='twitter:description'/>
<b:if cond='data:view.isHomepage'>
<script type='application/ld+json'>{&quot;@context&quot;:&quot;http://schema.org&quot;,&quot;@type&quot;:&quot;WebSite&quot;,&quot;name&quot;:&quot;<data:view.title.escaped/>&quot;,&quot;url&quot;:&quot;<data:view.url.canonical/>&quot;,&quot;potentialAction&quot;:{&quot;@type&quot;:&quot;SearchAction&quot;,&quot;target&quot;:&quot;<data:view.url.canonical/>search?q={search_term_string}&quot;,&quot;query-input&quot;:&quot;required name=search_term_string&quot;}}</script>
</b:if>
Nhớ chỉnh sửa lại cho phù hợp nhé!