HOÀNG HUY NEW VISION & TECHNOLOGY
HOÀNG HUY NEW VISION & TECHNOLOGY

Setting

Setting

Hướng dẫn cài đặt blogspot cơ bản

1. Truy cập blogger.com tạo cho mình 1 blog
2. Ở thanh sidebar bên trái, chọn mục chủ đề. Ở góc trên bên phải mục chủ đề, chọn Sao lưu/khôi phục -> upload theme lên
4. Ở thanh sidebar bên trái, chọn mục cài đặt -> khác -> nhập nội dung -> upload data lên
5. Cài đặt -> khác -> bật liên kết tiêu đề và đính kèm (có) (bước này dành cho theme flatsome)
6. Cài đặt -> tùy chọn tìm kiếm -> thẻ meta mô tả -> bật lên và nhập nội dung mô tả
7. Khi đăng bài ở mục bên phải có ô mô tả tìm kiếm, ấn vào và nhập nội dung
Nâng cao
8. Cài đặt -> cơ bản -> nhập mô tả blog
9. Cài đặt -> ngôn ngữ và định dạng -> chỉnh sửa múi giờ thành GMT+7 Hà Nội
10. Cài đặt -> tùy chọn tìm kiếm -> Robots.txt tùy chỉnh -> bật -> tham khảo https://www.huyhoang.name.vn/robots.txt
11. Cài đặt ->tùy chọn tìm kiếm -> thiết lập google search console