HOÀNG HUY NEW VISION & TECHNOLOGY
HOÀNG HUY NEW VISION & TECHNOLOGY

Mẫu Card Visit 26559

CARD VISIT hay name card là cách gọi phổ biến theo phiên âm tiếng Anh, còn ở Việt Nam thường gọi là danh thiếp Hướng dẫn ghi nội dung trên card visit Tên (chức vụ) của cá nhân hoặc tên doanh nghiệp. Tiêu đề của cá nhân hoặc một số đoạn văn bản mô tả doanh nghiệp. Địa chỉ liên lạc, fax, email, trang web, địa chỉ gửi thư, địa chỉ đường,… Không nhất thiết phải liệt kê ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp Các thông tin liên lạc thì bạn nên đặt ở nửa dưới của card visit. Địa chỉ liên lạc như số điện thoại hoặc email thường nhấn mạnh với kích thước font chữ lớn, in đậm. Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp, công ty có logo thì bạn nên đặt logo thương hiệu ở bên trái trên cùng của danh thiếp,… Giá bán: 50.000 ₫ Hỗ trợ Chỉnh Sửa Card Visit Gửi File Hoàn Chỉnh Đúng độ phân giải in ấn Làm Thành Phẩm từ 6 hộp trở lên Hỗ Trợ Fill Thông Tin (new) Mua ngay

CARD VISIT hay name card là cách gọi phổ biến theo phiên âm tiếng Anh, còn ở Việt Nam thường gọi là danh thiếp

Hướng dẫn ghi nội dung trên card visit

  • Tên (chức vụ) của cá nhân hoặc tên doanh nghiệp.
  • Tiêu đề của cá nhân hoặc một số đoạn văn bản mô tả doanh nghiệp.
  • Địa chỉ liên lạc, fax, email, trang web, địa chỉ gửi thư, địa chỉ đường,…
  • Không nhất thiết phải liệt kê ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp
  • Các thông tin liên lạc thì bạn nên đặt ở nửa dưới của card visit. Địa chỉ liên lạc như số điện thoại hoặc email thường nhấn mạnh với kích thước font chữ lớn, in đậm.
  • Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp, công ty có logo thì bạn nên đặt logo thương hiệu ở bên trái trên cùng của danh thiếp,…


Giá bán: 50.000
Hỗ trợ Chỉnh Sửa Card Visit Gửi File Hoàn Chỉnh Đúng độ phân giải in ấn Làm Thành Phẩmtừ 6 hộp trở lên Hỗ Trợ Fill Thông Tin (new)
Mua ngay
Xem thêm
Giá bán: 50.000
Không chữa mã độc Không bản quyền chân trang Hướng dẫn sử dụng Chi Phí Cạnh Tranh Tối ưu công cụ tìm kiếm Hỗ trợ thêm widget cơ bản Hỗ Trợ Cài Đặt, Fill Thông Tin (new) Bàn giao Website Trong vòng 3 Ngày
Liên Hệ